Tự hào với truyền thống vẻ vang

LÊ NĂNG ĐÔNG |

Đảng bộ Quảng Nam ra đời ngày 28.3.1930, là một trong những Đảng bộ ra đời sớm nhất trong cả nước. Thông cáo về việc thành lập Đảng bộ đã nêu rõ: “Chúng tôi, những người trong Tỉnh bộ lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng nguyện hy sinh tranh đấu do Đảng Cộng sản Việt Nam hướng đạo, nhằm bênh vực quyền lợi cộng sản cho thợ thuyền, dân cày và những người lao khổ…”. Trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, với sứ mệnh tranh đấu “bênh vực quyền lợi cộng sản cho thợ thuyền, dân cày và những người lao khổ”, Đảng bộ Quảng Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, để lại những dấu ấn, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương.

Bước ra khỏi cảnh hoang tàn, đổ nát bởi chiến tranh, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam hết sức nặng nề. Trước yêu cầu đó, tinh thần, ý chí và quyết tâm của con người xứ Quảng một lần nữa lại được thể hiện bằng những công trình mang tầm vóc lịch sử, thể hiện sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, những công trình Đại thủy nông hồ Phú Ninh, khu Kinh tế mở Chu Lai… là minh chứng cho quyết tâm vươn lên của con người và vùng đất Quảng Nam.

Là người con của mảnh đất xứ Thanh, tôi vô cùng vinh dự và tự hào được sống và công tác trên mảnh đất Quảng Nam anh hùng, và đặc biệt hơn, chính Quảng Nam - Thanh Hóa là hai tỉnh kết kết nghĩa, và trong 60 năm qua (1960 - 2020) mối tình kết nghĩa giữa hai địa phương vẫn son sắt thủy chung.

Tự hào với truyền thống lịch sử vẻ vang của vùng đất cách mạng, sự dạn dày kinh nghiệm trong chặng đường 90 năm qua, tôi hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; trên cơ sở phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, phấn đấu xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

Chặng đường phía trước đối với Quảng Nam không chỉ đi lên về kinh tế. Là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, và truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quan tâm hơn nữa phát triển văn hóa, đi lên từ văn hóa và khẳng định vị thế giá trị một vùng văn hóa - Quảng Nam.

Chặng đường phía trước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ Quảng Nam phải không ngừng phát huy truyền thống quê hương “trung dũng kiên cường”, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục kiên định sứ mệnh, khơi dậy khát vọng vươn lên, phấn đấu “Đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

TAGS