Văn phòng cấp ủy 9 huyện, thị, thành ủy đồng bằng sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022

VĂN HÀ - HỒNG NĂM |

(QNO) - Chiều 8.7, tại huyện Thăng Bình, Cụm thi đua văn phòng cấp ủy 9 huyện, thị, thành ủy khối đồng bằng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình hoạt động công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Văn phòng cấp ủy 9 huyện, thị, thành ủy đồng bằng sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Thăng Bình.
Văn phòng cấp ủy 9 huyện, thị, thành ủy đồng bằng sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Thăng Bình.

Năm 2022, Cụm thi đua văn phòng cấp ủy đảng khối đồng bằng do văn phòng huyện Thăng Bình làm cụm trưởng, huyện Đại Lộc làm cụm phó. Hưởng ứng phát động thi đua của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy trong khối đã quán triệt và đăng ký thực hiện theo Quy định số 271-QĐ/VPTU, ngày 28.3.2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức thi đua trong hệ thống văn phòng các đảng ủy xã, phường, thị trấn, gắn thi đua với thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

6 tháng qua, phát huy vai trò nhiệm vụ được giao, đội ngũ văn phòng cấp ủy đã tham mưu, tổng hợp giúp Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ các mặt công tác bám sát thực tiễn và chương trình công tác năm cũng như chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Đáng kể, thông qua văn phòng nội dung các chỉ thị, nghị quyết, chương trình... của Đảng từ Trung ương đến địa phương đã được triển khai đầy đủ, chính xác và kịp thời đến từng cơ sở, làm thước đo để các địa phương triển khai thực hiện đúng chủ trương, mục tiêu, nghị quyết của Đảng đề ra. Bên cạnh đó, hoạt động hành chính văn thư lưu trữ, cơ yếu, quản trị cũng được tập trung triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.

Phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong phong trào thi đua, từng bước đưa hoạt động văn phòng cấp ủy đảng đi vào chiều sâu phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao là mục tiêu được hệ thống văn phòng cấp ủy các huyện, thị, thành ủy đồng bằng đề ra thực hiện trong những tháng tới của năm 2022.