ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH LẦN THỨ VIII (2020 - 2025)

Vì mục tiêu phát triển Quảng Nam

HÀN GIANG |

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phương pháp, cách làm phù hợp, giúp phát huy được nguồn nội lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển quê hương Quảng Nam.

Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: N.Đ
Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: N.Đ

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh bày tỏ: Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 là sự tiếp nối, không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết một lòng; khi đối mặt với hoàn cảnh càng khó khăn thì càng nỗ lực vươn lên, càng có nhiều cách làm mới, sáng tạo hơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

Kết quả thiết thực

Trong 5 năm qua, nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước biểu dương khen tặng cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Nam như: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2017; Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016. Ngoài ra, có 2 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và 33 tập thể, 67 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; có 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 60 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 67 tập thể, 186 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đặc biệt, cùng với tinh thần đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức phát động, đổi mới nội dung, gắn với tình hình thực tiễn phát triển của tỉnh. Từ đó, từng bước lan tỏa trong đời sống xã hội, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần cho vị thế Quảng Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ phát triển của cả nước.

Dấu ấn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 của Quảng Nam còn thể hiện rõ nét qua kết quả tổ chức, triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo chuyển biến mới trong nông nghiệp, diện mạo nông thôn được đổi mới, đời sống người dân được nâng lên.

Ghi nhận thành tích này, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Nam; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Với ý nghĩa thiết thực và đầy tính nhân văn, phong trào thi đua ”Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết toàn dân, tích cực, tự giác của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. Trong 5 năm qua, nhờ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ nên tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn đã giảm từ 12,9% năm 2015 xuống còn 6,06% vào cuối năm 2019 (bình quân mỗi năm giảm 1,71%); dự kiến đến hết năm 2020 giảm còn khoảng 5,37%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh động viên, khen thưởng lực lượng Công an tỉnh có thành tích phá án. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh động viên, khen thưởng lực lượng Công an tỉnh có thành tích phá án. Ảnh: N.Đ

Trong khi đó, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo ra những khởi sắc về môi trường làm việc, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị. Đã có sự chuyển biến tích cực về phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm túc giờ làm việc tại cơ quan, tận tụy, trách nhiệm vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp...

Nâng chất lượng thi đua

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá, các phong trào, hoạt động thi đua phát động trên địa bàn tỉnh những năm qua đã bám sát các chủ đề trong từng giai đoạn cụ thể, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo. Gắn với thi đua, công tác tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá được quan tâm, qua đó kịp thời khen thưởng, biểu dương nhân rộng các mô hình, phong trào tốt, thiết thực... Phương thức triển khai phù hợp đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời rút ra được những bài học kinh nghiệm để tổ chức phong trào thi đua tốt hơn.

Nhìn nhận mặt hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, việc hướng dẫn đối với các hoạt động thi đua cần phải kịp thời hơn, sát thực hơn để có thể triển khai một cách tích cực, đồng bộ. “Các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, sát với yêu cầu thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị hơn nữa. Tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Giai đoạn tới, trước hết các cấp, ngành cần phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), nghị quyết đại hội của cấp mình để phát động các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực. Thực tiễn cuộc sống như thế nào thì phong trào thi đua yêu nước phải vận hành theo như thế” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Phấn đấu đạt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn ra sôi nổi, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, đảng viên toàn tỉnh. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay giàu ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, rộng khắp trên các lĩnh vực... Phát huy thành tích đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, trước hết, người cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong mọi công việc, nhiệm vụ được giao, nhất là ở các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, không để kéo dài, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, quyết tâm nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển công nghệ thông tin, công khai tài chính. Các tầng lớp Nhân dân đồng lòng với chính quyền ủng hộ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, du lịch, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Cùng chung tay làm tốt những điều này, nhất định Quảng Nam sẽ tiếp tục có sự phát triển vượt bậc, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của cả nước.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

TAGS

"Yêu nước thì phải thi đua"

P.V |

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” (Hồ Chí Minh). Nhân Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII (2020 - 2025), Báo Quảng Nam giới thiệu một số gương trong rất nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện ở phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.