Việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc còn chậm

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Đó là nhìn nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khi báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh (khóa IX) vào sáng nay 20.4.

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động nhuiemej kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tổ chức 24 kỳ họp với nhiều nội dung liên quan đến tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội; được HĐND tỉnh thông qua và ban hành 134 nghị quyết. Nhờ đó đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiều vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời xem xét, quyết định, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để UBND tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 24 chụp hình lưu niệm với các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự Kỳ họp thứ 24 chụp hình lưu niệm với các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: N.Đ

Các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết chuyên đề được ban hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tế của tỉnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

“Do đó, đa số các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều đi vào thực tế cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cơ chế, chính sách ban hành chưa phát huy hiệu quả; một số chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chưa thực sự đi vào cuộc sống” - đồng chí Lê Trí Thanh nhìn nhận.

Tăng cường đi cơ sở

Nêu ra 6 tồn tại, hạn chế trong báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh, theo đồng chí Lê Trí Thanh, nguyên nhân chủ quan là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền một số nơi có lúc thực hiện chưa tốt.

Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa cao nên hiệu quả chỉ đạo, điều hành một số mặt chưa tốt.

Trong khi đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở còn hạn chế; một số cán bộ chưa thật sự tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỹ năng xử lý và tính chủ động trong công việc chưa cao; việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc còn chậm.

Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, mặt trận và tổ chức đoàn thể, nhân dân trong công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách chưa có sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Trí Thanh cho biết, UBND tỉnh đã đề ra 9 nhóm giải pháp cụ thể.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chương trình chuyển đổi số tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, đầu tư công, quy hoạch, môi trường…

Đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược gắn với thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

“Cùng với đó, tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề thực tế phát sinh. Chú trọng hơn nữa chất lượng tham mưu, trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và việc thực thi chế độ công vụ của cán bộ, công chức” - đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

TAGS

Khai mạc Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh (khóa IX): Đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của HĐND và UBND tỉnh

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 20.4, HĐND tỉnh (khóa IX) tổ chức Kỳ họp thứ 24 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.