Xây dựng, phát triển Báo Quảng Nam trở thành cơ quan truyền thông đa ấn phẩm, đa phương tiện, đa nền tảng

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 325-QĐ/TU ngày 13.10.2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển Báo Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Báo Quảng Nam tiếp tục được xác định là cơ quan báo chí chủ lực, kênh thông tin tuyên truyền thiết yếu của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; giữ vai trò quan trọng, chủ lực trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, toàn diện phục vụ sự phát triển của tỉnh và nhu cầu thông tin của nhân dân; góp phần tích cực định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và những thông tin sai sự thật về tình hình Quảng Nam.

 

Báo Quảng Nam sẽ phát triển theo hướng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng đội ngũ những người làm báo đủ về số lượng và có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn mực về đạo đức, tâm huyết với nghề, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tác nghiệp báo chí đa phương tiện, nhạy bén với tình hình thời sự và có kiến thức chuyên sâu đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo đề án, đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong quản lý hành chính, xây dựng tòa soạn hội tụ và cơ quan truyền thông đa ấn phẩm, đa phương tiện, đa nền tảng; đến năm 2030, trở thành một trong số các cơ quan báo Đảng hàng đầu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.  

Về cơ cấu, số lượng sản phẩm báo chí: Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng báo Quảng Nam điện tử phát triển theo mô hình truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ và đa nền tảng hoạt động liên tục 24/24h trên môi trường internet; báo insẽ thực hiện các ấn phẩm xuất bản định kỳ gồm:

- Báo thường: Phát hành thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần, mỗi kỳ 12 trang, khổ 29cm x 42cm (trang 1 và trang 12 in 4 màu, các trang ruột in từ 1-2 màu);

- Báo cuối tuần: Phát hành thứ Sáu hằng tuần, mỗi kỳ 16 trang, khổ 29cm x 42cm (trang 1 và trang 16 in 4 màu, các trang ruột in từ 1-2 màu).

- Báo nguyệt san: Văn hóa Quảng Nam (phát hành định kỳ từ 27-30 hằng tháng); khổ 19cm x27cm, dày 48 trang (bìa in giấy couche 4 màu, các trang ruột in từ 2-4 màu).

- Báo đặc san, đặc biệt: Đặc san Tết âm lịch, đặc san Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; các số đặc biệt kỷ niệm Ngày giải phóng quê hương 24/3; kỷ niệm Ngày chiến thắng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5; Quốc khánh 2.9 và Tết Dương lịch. (việc xuất bản các số đặc san, đặc biệt thực hiện theo hình thức ghép các số báo ngày, cuối tuần trước và sau sự kiện và tăng thêm trang in).

 

Đề án phát triển Báo Quảng Nam cũng nhấn mạnh các nhóm giải pháp quan trọng về  nâng cao nhận thức, khơi đậy khát vọng phát triển để thích ứng với xu thế phát triển tất yếu của báo chí trong thời đại công nghệ số; tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả như: xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ với công nghệ tiên tiến, ứng dụng hiệu quả các thành tựu công nghệ số như internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big-data)…

Các hoạt động nghiệp vụ báo chí được đưa lên môi trường số, bao gồm các hoạt động quản lý quy trình xuất bản, quản trị nội bộ của tòa soạn, hoạt động tương tác hai chiều với bạn đọc, đo lường số lượng người đọc, ứng dụng công nghệ trình bày nội dung và sẵn sàng cho mô hình thu phí của báo điện tử trong tương lai.

Cạnh đó, thiết lập hệ thống phân tích thông tin, dư luận trên mạng xã hội nhằm tạo thuận lợi cho việc nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận; trên cơ sở đó định hướng tổ chức nội dung để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng bạn đọc, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền và góp phần tăng nguồn thu dịch vụ.

TAGS