Điện Bàn hướng đến OCOP

PHẠM LỘC |

Có 6 sản phẩm được thị xã Điện Bàn tiếp tục xây dựng theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong năm 2019.

Đóng tại Cụm làng nghề Đông Khương (xã Điện Phương), Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp chủ yếu sản xuất chuyên sâu sản phẩm truyền thống, như thiết kế không gian thờ phụng, bàn gia tiên, hoành phi câu đối. Cạnh đó, công ty còn chế tác sản phẩm trang trí nội thất, tranh tượng, phù điêu mang tính nghệ thuật độc đáo. Đầu năm 2019 này, doanh nghiệp chọn và đăng ký sản phẩm OCOP với bộ sản phẩm đồ thờ cúng gia tiên, trên cơ sở đó để cấp có thẩm quyền kiểm tra. Ngoài đầu tư chế tác như đã đăng ký, công ty còn hoàn tất hồ sơ, biểu mẫu dự thi OCOP cấp tỉnh.

Vẫn tại Điện Phương, Công ty TNHH Làng đúc Phước Kiều của nghệ nhân Dương Ngọc Thắng cũng sẽ dự thi OCOP với “Giá treo và Bảo chúng nhỏ”. Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phương - ông Dương Phú Toàn cho biết, địa phương đã cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn hai đơn vị thủ tục cần thiết, qua đó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu tham gia dự thi.   

Ở phường Điện Dương, nước mắm mang thương hiệu Hà Quảng là sản phẩm truyền thống đặc trưng của vùng biển bãi ngang. Hiện tại, địa phương này còn khoảng 80 hộ làm nghề chế biến nước mắm. Do quy mô nhỏ lẻ, sản xuất theo phương thức thủ công và chưa có sự liên kết, hợp tác trong khâu sản xuất, tiêu thụ nên năng lực cạnh tranh trên thị trường thấp. Tính ra, mỗi năm các hộ chỉ xuất ra thị trường khoảng 400 nghìn lít nước mắm.

Nhằm duy trì và phát huy nghề làm mắm truyền thống, Điện Dương vạch ra kế hoạch với bước đi cụ thể hướng đến OCOP. Theo ông Đinh Phúc Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương, địa phương đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu tập thể nước mắm Hà Quảng, thành lập tổ trợ giúp cho hộ có chế biến sản phẩm nước mắm. Đồng thời, mời đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn, hướng dẫn thủ tục theo quy định của cơ quan chuyên môn; xây dựng phương án sản xuất, thiết kế mẫu mã.

Theo ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn, ngoài “Dầu phụng Đất Quảng” và “Gạo sạch hữu cơ Phong Thử” đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, năm 2019 này Điện Bàn tập trung xây dựng 6 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình. Đó là “Đèn nhật nguyệt” của Công ty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc, bộ thờ cúng gia tiên của Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp, “Giá treo và Bảo chúng nhỏ” của Công ty TNHH Làng đúc Phước Kiều; bột ngũ cốc của Cơ sở sản xuất sản phẩm xanh Hương Bột (phường Vĩnh Điện); nước mắm Hà Quảng, mắm ruốc của hộ Trần Thị Thuận (khối phố Quảng Gia, phường Điện Dương). Cuối tháng 11 vừa qua, Hội đồng thẩm định thị xã Điện Bàn đã tiến hành thẩm định. Kết quả, cả 6 sản phẩm được xếp hạng đạt chuẩn 3 sao và sẽ nộp lên Hội đồng thẩm định tỉnh tiếp tục thẩm định, ra quyết định công nhận.

TAGS