Duy Xuyên lắp đặt 4 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

HOÀNG THƠ |

Huyện Duy Xuyên vừa lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị, máy móc, công nghệ 4 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (IP) cho 4 xã Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Châu và Duy Tân. 

Mỗi đài truyền thanh được lắp đặt 12 cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ IP với 24 loa công cộng; laptop, thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình. Kinh phí đầu tư mỗi đài truyền thanh ứng dụng công nghệ IP 428 triệu đồng, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 80%, UBND huyện Duy Xuyên đối ứng 20%.

Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ IP hoạt động ổn định trên nguyên lý giải pháp công nghệ chung là truyền tải tín hiệu âm thanh để phát trên nền tảng thu sóng internet thông qua sim điện thoại 3G-4G tích hợp vào bộ phận thu, phát thanh để phát tín hiệu. Hệ thống này rất tiện lợi; tín hiệu phát sóng trong, rõ. Hiện nay trên địa bàn huyện Duy Xuyên có 8 xã có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ IP.