Khảo sát việc sử dụng phần mềm thương mại tại các cơ quan nhà nước

CHÂU NỮ |

(QNO) - Sở Thông tin và truyền thông (TT-TT) đang thực hiện khảo sát hiện trạng, số lượng máy tính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cài đặt phần mềm văn phòng có bản quyền.

 
Dùng phần mềm bản quyền sẽ đảm bảo an toàn thông tin. Ảnh: C.N 

Ngày 8.3, Sở TT-TT gửi công văn đến các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đề nghị cung cấp thông tin hiện trạng về sử dụng phần mềm bản quyền, gửi về sở trước ngày 20.3.2021. Nội dung thống kê bao gồm: số máy tính bàn, máy tính xách tay đang sử dụng; số máy tính đã có bản quyền phần mềm (windows, microsoft office, phần mềm diệt vi rút), số lượng phần mềm bản quyền cần trang bị.

Theo Sở TT-TT, việc khảo sát nêu trên nhằm thực hiện Quyết định số 2768 ngày 9.10.2020 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và để nắm bắt hiện trạng, nhu cầu trang bị bản quyền phần mềm windows, microsoft office (word, excel,…), phần mềm diệt vi rút cho máy tính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tuân thủ quy định của pháp luật về bản quyền phần mềm và đảm bảo an toàn thông tin.

TAGS