Quỹ Vifotec gia hạn nhận tác phẩm dự thi giải thưởng, hội thi toàn quốc

TRIÊU NHAN |

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ngày 2.8.2021, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam (Vifotec) đã ra thông báo tại Công văn số 91/CV/VP gửi các Sở KH-CN, Liên hiệp Các hội KH-KT các tỉnh, thành phố trong cả nước và các cơ quan hữu quan về việc gia hạn nhận hồ sơ giải thưởng và hội thi toàn quốc. 

Công văn nêu rõ: Đối với các công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam năm 2021 sẽ nhận hồ sơ chậm nhất vào 30.11.2021. Đối với các công trình tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2020 - 2021) sẽ nhận hồ sơ chậm nhất vào 15.10.2021. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec), số 53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Quỹ Vifotec trải qua 28 năm xây dựng và phát triển đã thực hiện tốt việc hỗ trợ các tài năng sáng tạo thuộc mọi tầng lớp nhân dân: công nhân, người dân, trí thức, quân đội và các em thanh thiếu nhi cả nước. Quỹ Vifotec đã phối hợp với Liên hiệp Các hội KH-KT 63 tỉnh thành phố để vận động tập hợp các nhà khoa học, nhà nông tham gia giải thưởng. Qua đó, nhiều công trình sáng tạo đã được áp dụng vào cuộc sống đưa lại hiệu quả kinh tế cao…