Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số

T.D |

(QNO) - Chiều nay 17.6, UBND tỉnh phối hợp Bộ Khoa học và công nghệ mở hội thảo về chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Cục trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ) Phạm Hồng Quất chủ trì hội thảo.

Diễn giả trình bày tại hội thảo
Diễn giả giới thiệu chung về chỉ số đổi mới sáng tạo. Ảnh: T.D

Các diễn giả đã truyền dẫn, giới thiệu chung về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, địa phương, tiềm năng cơ hội của đổi mới sáng tạo, nhận diện đổi mới sáng tạo và mô hình địa phương. Cốt lõi của chỉ số đổi mới sáng tạo phải được thực hiện trên nền tảng thể chế hợp lý và công nghệ, cần nhân lực tương tác và nguồn tài chính. Đổi mới sáng tạo ngày càng được xem là động lực trọng yếu của tăng trưởng kinh tế vững chắc, cần được đo lường, đánh giá, thu hút các nhà hoạch định chính sách đưa ra khung chỉ số hợp lý, đưa ra các lựa chọn công cụ chính sách cho hành động…

Việt Nam đã nằm trong tốp 50 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, vượt trội so với các nước cùng nhóm thu nhập thấp. Quốc gia có thể nhảy vọt thông qua việc chuyển dần khỏi cách tiếp cận truyền thống để tăng trưởng, thúc đẩy các chính sách đòn bẩy tựa vào đầu tư để nâng cao năng lực trong nước, củng cố hợp tác công - tư, nâng cao chất lượng của nghiên cứu, đào tạo, điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với nhu cầu và chính sách địa phương.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.D

Các địa phương cần có bộ chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo để cung cấp đầy đủ, chính xác các dữ liệu phục vụ đánh giá (và cải thiện) năng lực. Kết quả đổi mới sáng tạo địa phương sẽ góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dần từ việc dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cần sự hỗ trợ tối đa từ phía chính quyền mới hy vọng có thể hiện thực hóa thành công…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, thông qua hội thảo này, mong muốn của Quảng Nam là bàn và nâng cao sự hiểu biết kiến thức về bộ chỉ số đổi mới sáng tạo từ doanh nghiệp cho đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân toàn tỉnh để thúc đẩy sự phát triển theo đà chuyển đổi số.

TAGS