Thực hiện 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

C.N |

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 gồm 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

Đó là nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Quảng Nam.

Mục đích: xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với nhu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia và nâng cấp, mở rộng theo nhu cầu các năm tiếp theo...

Nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá và sưu tập nguồn gen cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) để gây trồng theo quy định của CITES nhằm phục vụ sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Mục tiêu nhằm đánh giá được thực trạng cây sâm Ngọc Linh tự nhiên trong khu vực đã được cấp chỉ dẫn địa lý tại các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Don, Trà Leng, Trà Tập (Nam Trà My); hoàn thiện quy trình nhân giống sâm Ngọc Linh từ các mẫu vật thu thập được của cây sâm Ngọc Linh tự nhiên; sản xuất được 3.000 cây giống sâm Ngọc Linh từ các mẫu vật thu thập được; xây dựng được hồ sơ đề nghị công nhận nguồn giống hợp pháp, cơ sở nuôi trồng sâm Ngọc Linh vì mục đích thương mại được cấp mã số.