Tiếp nhận thiết bị dự án thí điểm chiếu sáng đường phố thông minh tại Hội An

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục tiếp nhận thuộc dự án thí điểm chiếu sáng đường phố thông minh tại TP.Hội An, do Cục Năng lượng Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại cho UBND TP.Hội An (chủ dự án) với tổng giá trị 73.300 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

Danh mục thiết bị bao gồm: 155 đèn đường, 155 nút thông minh, 34 cảm ứng, 5 cổng kết nối. UBND TP.Hội An chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng các thiết bị trên theo đúng các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

TAGS