Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử

ANH ĐÔNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2641 phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0.

Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn tỉnh.

Qua đó hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cung cấp các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện, hiệu quả nhất.

Dự án triển khai trong năm 2020 - 2021, do Sở TT-TT làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí thực hiện hơn 345 triệu đồng, gồm chi phí khảo sát 63 triệu đồng, chi phí xây dựng hơn 282 triệu đồng.

TAGS