Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 3,8% trong 9 tháng đầu năm

Q.CHÂU |

(QNO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 9.2017 tăng 8,3% so với tháng trước và giảm gần 17,4% so với cùng kỳ. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 3,8% so với cùng kỳ; chủ yếu do ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn giảm mạnh gần 8% (ngành ô tô giảm 15,5%), trong khi các ngành khác đều tăng (sản xuất và truyền tải điện gần 48%, sản xuất da giày 32%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn hơn 25%, thức ăn thủy sản 10%...).

Chỉ số tồn kho đến đầu tháng 9.2017 giảm 2,3% so với tháng trước. Nguyên nhân do gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nên tình hình sản xuất ở một số ngành giảm, nhất là ngành sản xuất xe có động cơ, sản xuất chế biến thực phẩm.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 9.2017 tăng không đáng kể so với tháng trước (tăng 0,08%). Trong đó, lao động ngành khai khoáng tăng 0,8%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,23%; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,05%; ngành sản xuất và phân phối điện không thay đổi.

Q.CHÂU