Đại Lộc thu hút 7 dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm

NHẬT DUY - TRIÊU NHAN |

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm, do tác động của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đại Lộc gặp nhiều khó khăn. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp khu vực ngoài nhà nước phần huyện quản lý ước đạt 2.616 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019. Huyện thu hút được 5 dự án trong cụm công nghiệp và 2 dự án ngoài cụm công nghiệp.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, năng suất cây lúa đạt 64,5 tạ/ha, tiếp tục phát huy có hiệu quả các mô hình trồng cây ăn quả ở một số địa phương. Ngành chăn nuôi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch tả lợn châu Phi và dịch lở mồm long móng. Đến nay dịch đã được dập tắt, hiện nhân dân đang thực hiện tái đàn theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được trển khai hiệu quả; kịp thời chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 20 nghìn đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đại Lộc tập trung chỉ đạo xã Đại Hưng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí để sớm đưa xã về đích. Tiếp tục rà soát việc đăng ký xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM mới kiểu mẫu và khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên toàn huyện.

TAGS