Mở rộng gần 12ha đất cho dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tải mới

VĂN PHIN |

(QNO) - Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa thống nhất thỏa thuận địa điểm nghiên cứu mở rộng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tải mới trên diện tích 11,92ha tại xã Tam Hiệp (Núi Thành), nâng tổng diện tích đất của nhà máy lên gần 33ha.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã thống nhất địa điểm nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy ô tô tải mới tại xã Tam Hiệp trên diện tích 21ha. Đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai - Trường Hải đã thực hiện công tác bồi thường được 10,5ha với kinh phí chi trả 18,29 tỷ đồng, còn lại 10,5ha đang lập phương án bồi thường.

Hiện nay, để có cơ sở thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai - Trường Hải đang đề nghị UBND huyện Núi Thành ban hành quyết định thu hồi đất để mở rộng mặt bằng cho dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tải mới theo thỏa thuận của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

VĂN PHIN