Sản xuất công nghiệp quý I duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định

Q.C |

(QNO) - Theo UBND tỉnh, mặc dù thời gian hoạt động của các doanh nghiệp trong quý I.2019 ngắn hơn những quý khác do nghỉ tết, nhưng tình hình sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 3 tăng 52,4% so với tháng trước và tăng gần 6,3% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm tăng gần 9% so với cùng kỳ. Trong đó tăng chủ yếu ở 3 nhóm ngành lớn: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,6%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 45%; ngành khai khoáng tăng 29,2%.

Một số ngành công nghiệp chỉ số sản xuất tăng mạnh như: sản xuất đồ uống; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 tăng 51% so với tháng trước. Một số nhóm ngành tăng mạnh như: chế biến và bảo quản thủy sản tăng 34,9%; sản xuất hàng may tăng hơn 39%; cưa, xẻ gỗ tăng gần 47%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng hơn 26%; sản xuất xe ô tô các loại tăng hơn 90%. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 giảm 0,7% so với tháng trước.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp đến cuối tháng 3 ước tính tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 1,3%, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 9,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,3%.

Q.C