Thành lập Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được

XUÂN THỌ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 289 thành lập Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được.

Theo đó, vị trí xây dựng Cụm công nghiệp là tại xã Bình Phục (huyện Thăng Bình) với quy mô gần 84ha, do Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Thương mại và dịch vụ huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được được định hướng bố trí các ngành nghề: công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng; công nghiệp dược phẩm; công nghiệp chế biến sâu khoáng sản và công nghiệp chế biến khác; công nghiệp giày da, may mặc; tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống và các ngành công nghiệp khác phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương và ít gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn vốn đầu được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay và vốn của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp.

XUÂN THỌ