Thành lập Cụm công nghiệp phía đông thị trấn Khâm Đức

Đ.NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ký quyết định cho phép thành lập Cụm công nghiệp phía đông thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn).

Theo đó, Cụm công nghiệp phía đông thị trấn Khâm Đức có tổng diện tích 12,5ha, được định hướng bố trí các ngành nghề, gồm: công nghiệp chế biến nông, lâm sản và công nghiệp chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, cùng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Nguồn vốn đầu tư cụm công nghiệp từ vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay và vốn của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cụm công nghiệp.

Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của chủ đầu tư, nhằm đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

Đ.NGUYÊN