Thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 3

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Quế Thọ 3 tại xã Quế Thọ (Hiệp Đức). CCN Quế Thọ 3 có quy mô 17,7ha; trong đó đất công nghiệp 8,5ha, còn lại là đất giao thông và đất cây xanh.

Dự án do UBND huyện Hiệp Đức làm chủ đầu tư; định hướng bố trí ngành công nghiệp chế biến lâm sản.

CCN Quế Thọ 3 có tổng vốn đầu tư 54 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào quý II.2020.

CHÂU NỮ