Đào tạo nghề cho 200 lao động nông thôn

LÊ DIỆU |

Ông Phạm Đình Xuân – Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, các đơn vị liên quan ở huyện vừa phối hợp mở 4 lớp đào tạo nghề cho 200 nông dân trên địa bàn xã Duy Phước và Duy Thành.

Trong thời gian 3 tháng tham gia khóa học, số nông dân này sẽ được cơ quan chuyên môn hướng dẫn bài bản kỹ thuật làm nấm, dệt chiếu, nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học và nghề mộc dân dụng. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện sẽ tích cực hỗ trợ nhiều khâu để nông dân có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

LÊ DIỆU