Hỗ trợ học nghề cho 10.000 lao động nông thôn

T.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định giao 10.000 chỉ tiêu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề trong năm 2013 cho 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tổng số lao động khuyết tật được hỗ trợ học nghề là 506 người; tổng số lao động nữ là 4.000 người. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được yêu cầu chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, theo sát nhu cầu xã hội và khả năng tìm việc làm phù hợp cho người lao động sau khi học nghề, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

T.NGUYÊN