Vì sao ông Dương Tôi khiếu nại kéo dài?

HÀN GIANG |

Việc thực hiện xét duyệt hồ sơ tù đày của ông Dương Tôi (SN 1946, thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, Núi Thành) chưa đảm bảo đúng quy trình, chưa thực hiện việc niêm yết lấy ý kiến của nhân dân tại địa phương dẫn đến kết quả xét duyệt chưa chặt chẽ, thiếu chính xác, làm cho vụ việc phức tạp và phát sinh đơn thư của ông Tôi gửi đến nhiều ngành, nhiều cấp.

Đơn khiếu nại của ông Dương Tôi và báo cáo của Sở LĐ-TB&XH về kết quả kiểm tra, xác minh lại hồ sơ giải quyết chế độ tù đày của ông Tôi. Ảnh: N.Đ
Đơn khiếu nại của ông Dương Tôi và báo cáo của Sở LĐ-TB&XH về kết quả kiểm tra, xác minh lại hồ sơ giải quyết chế độ tù đày của ông Tôi. Ảnh: N.Đ

Tại Văn bản số 808 ngày 12.5.2020, Sở LĐ-TB&XH khẳng định như trên và yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Tam Quang kiểm điểm vai trò, trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện xét duyệt hồ sơ tù đày của ông Dương Tôi. Công khai quá trình xét duyệt và kết quả xét duyệt hồ sơ tù đày của ông Tôi do UBND xã Tam Quang thực hiện, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm gây bức xúc cho ông. Đồng thời khẳng định, trường hợp của ông Dương Tôi đã được kết luận rõ ràng, cụ thể, đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 5.2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường đã giao Sở LĐ-TB&XH cùng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh phối hợp giải quyết, trả lời dứt điểm đối với nội dung đơn khiếu nại của ông Dương Tôi.

Một hồ sơ, hai kết quả xét duyệt

Hồ sơ tù đày của ông Dương Tôi kê khai năm 2013 và đã được Hội đồng xét duyệt chính sách xã Tam Quang họp ngày 7.1.2014 đề nghị giải quyết chế độ tù đày (tỷ lệ đồng ý đạt 100%). Sau đó, hồ sơ của ông Dương Tôi được UBND huyện Núi Thành xem xét và đề nghị Sở LĐ-TB&XH giải quyết chế độ tù đày.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của Sở LĐ-TB&XH, trường hợp của ông Dương Tôi có nhiều nội dung không đúng với hồ sơ ban đầu mà ông đã kê khai. Cụ thể, không khai thời gian, số lần đi lính và đặc biệt là một số người dân tại địa phương có ý kiến không đồng ý việc công nhận ông Tôi là người có công cách mạng. Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND xã Tam Quang, UBND huyện Núi Thành cho ý kiến trở lại về hồ sơ tù đày của ông Dương Tôi theo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ người có công cách mạng.

Trong đó, đề nghị Đảng ủy, UBND xã Tam Quang tổ chức lấy ý kiến của người dân địa phương về trường hợp của ông Tôi và họp Hội đồng xét duyệt chính sách người có công để xem xét lại hồ sơ và khẳng định lại trường hợp này có đủ điều kiện giải quyết chế độ tù đày hay không?

Ngày 12.12.2019, tại Báo cáo số 74, UBND xã Tam Quang có ý kiến rằng, hồ sơ của ông Dương Tôi xét thấy không có tính trung thực, mỗi lần kê khai của ông đều khác nhau. Hồ sơ lưu trữ tại Công an tỉnh thể hiện, ông Dương Tôi bị Đồn Hải thuyền Kỳ Hà (địch) bắt vì nghi ngờ hoạt động cho cách mạng đưa về giam giữ tại Trung tâm cải huấn Quảng Tín ngày 18.3.1968, đến ngày 11.7.1968 được lệnh phóng thích; trong hồ sơ không thể hiện ông Tôi hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến trước khi bị địch bắt tù đày. Ông Tôi tham gia rất nhiều sắc lính, trong đó có lính dù được huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện Hoàng Hoa Thám.

Theo phản ánh của nhân dân tại thôn Sâm Linh Tây, vào năm 1973 - 1974, ông Dương Tôi là lính có tham gia trận càn của địch tại xã Bình Dương và Bình Đào (Thăng Bình). Ngoài ra, qua nhiều lần làm việc của Tổ xác minh Sở LĐ-TB&XH cũng như xác minh một số nhân chứng tại thôn Sâm Linh Tây đối với ông Dương Tôi, UBND xã Tam Quang xét thấy hồ sơ đề nghị chính sách hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày của ông Dương Tôi không đảm bảo tính thuyết phục.

Tại Công văn số 106 ngày 6.2.2020, UBND huyện Núi Thành cũng khẳng định, trường hợp của ông Dương Tôi không đủ điều kiện hưởng chính sách người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày theo quy định.

Sở làm đúng quy định

Ngày 6.3.2020, trên cơ sở kết quả xác minh của Tổ xác minh và ý kiến của UBND xã Tam Quang, UBND huyện Núi Thành, Sở LĐ-TB&XH có Công văn số 305 trả lời cho ông Dương Tôi về trường hợp của ông không đủ điều kiện để giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày.

Tại Báo cáo số 116 ngày 18.5.2020 gửi Đoàn ĐBQH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH cho rằng, theo quy định tại Nghị định số 31 ngày 9.4.2013 của Chính phủ và Thông tư số 05 ngày 15.5.2013 của Bộ LĐ-TB&XH thì thẩm quyền xác minh, kết luận về trường hợp của ông Dương Tôi trước tiên thuộc về UBND xã Tam Quang và sau đó là UBND huyện Núi Thành. Vì UBND cấp xã và UBND cấp huyện là cơ quan xét duyệt hồ sơ và quyết định đối tượng có đủ điều kiện công nhận là người có công hay không. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể về hồ sơ tù đày của ông Dương Tôi; đồng thời lấy ý kiến thẩm định lại của địa phương nơi xét duyệt hồ sơ trước khi trả lời trường hợp của ông Dương Tôi là đúng quy định của Nhà nước.

Báo cáo số 116 nêu rõ: Hiện nay, ông Dương Tôi nhiều lần đến Sở LĐ-TB&XH đề nghị xem xét lại trường hợp của ông và gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến Trung ương; tuy nhiên, bản thân ông Tôi không cung cấp được hồ sơ, tài liệu, chứng cứ gì mới để xác định ông đủ điều kiện hưởng chế độ tù đày. Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH không đủ cơ sở xem xét hoặc báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH xem xét về trường hợp của ông. Sau này, nếu ông Tôi cung cấp đủ chứng cứ mới, đủ cơ sở pháp lý và đảm bảo theo quy định tại Thông tư 05 ngày 15.5.2013, Thông tư 16 ngày 30.7.2014 của Bộ LĐ-TB&XH thì Sở sẽ phối hợp với UBND xã Tam Quang, UBND huyện Núi Thành và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét lại hồ sơ tù đày của ông Tôi theo đúng quy định.