Thúc đẩy phát triển mô hình điểm du lịch học tập cộng đồng tại Hội An

ĐỖ HUẤN |

UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) vừa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy và phát triển mô hình điểm du lịch học tập cộng đồng tại TP.Hội An”.

Mô hình điểm du lịch học tập cộng đồng được UBND xã Cẩm Thanh hình thành và liên kết với các trường đại học để vận hành với mục tiêu phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng thông qua mô hình tham quan du lịch học tập cộng đồng.

Mô hình có sự tham gia của 4 nhóm: cộng đồng vườn rau hữu cơ Thanh Đông, cộng đồng vườn rau hữu cơ Đồng Giá, cộng đồng ngư dân rừng dừa Thanh Tam và cộng đồng không rác thải Thanh Đông.

Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo cơ hội để cộng đồng địa phương nâng cao năng lực và phát triển loại hình dịch vụ du lịch mới; đồng thời là môi trường tốt để các cơ sở đào tạo liên kết giảng dạy thực tế cho học sinh, sinh viên.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến chia sẻ về những kết quả đạt được, góp ý một số nội dung để hoàn thiện, tạo cơ sở nhân rộng mô hình như: cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, lợi ích kinh tế, tạo thêm sản phẩm mới, nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử giữa cộng đồng cư dân với học sinh, sinh viên, phát huy các giá trị văn hóa bản địa...

TAGS