Bộ GD-ĐT yêu cầu không thành lập trường liên cấp mầm non - tiểu học

Theo Báo Nhân dân |

(QNO) - Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục tiểu học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho việc học của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022 - 2023 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành có hướng dẫn thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục tiểu học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho việc học của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khắc phục tình trạng nhiều điểm trường lẻ, trường học có quy mô nhỏ, trường học có quy mô lớp học và sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định.

Bộ GD-ĐT lưu ý các địa phương khi thực hiện quy hoạch, dồn ghép trường lớp cần ưu tiên thực hiện dồn ghép các trường tiểu học có quy mô nhỏ với nhau; có thể bố trí điểm trường để tạo điều kiện thuận lợi cho người học (có thể thành lập trường tiểu học liên xã, liên phường), không thành lập trường liên cấp mầm non - tiểu học.

Đối với các trường liên cấp tiểu học - THCS cần bảo đảm quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó đặc biệt quan tâm đến khối phòng học tập, khối phụ trợ cần được bố trí thành phân khu riêng biệt cho từng cấp học.

Khu sân chơi, bãi tập, thể dục - thể thao cần bố trí dụng cụ, thiết bị vận động phù hợp; bảo đảm các quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó các phòng học bộ môn cần được bố trí riêng biệt cho các cấp học, ngoại trừ các phòng học bộ môn có thể sử dụng chung cho một số môn học bảo đảm đáp ứng yêu cầu về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.

Ngoài ra, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục bảo đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

TAGS