Bổ sung hơn 13,6 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ nguồn Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2021, UBND tỉnh phân bổ hơn 13,6 tỷ đồng cho UBND 5 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang.

Nguồn kinh phí nêu trên để thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng khu nội trú.

Trong đó, 6 trường ở Nam Trà My gồm: Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Trà Leng, PTDTBT tiểu học Trà Cang, PTDTBT THCS Trà Cang, PTDTBT THCS Trà Tập, Trà Dơn Nam được phân bổ 5,92 tỷ đồng.

Các trường: PTDTBT THCS Chu Huy Mân, Tiểu học Trà Giáp, Tiểu học Nông Văn Dền (Bắc Trà My) được phân bổ 3,25 tỷ đồng.

Các trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, PTDTBT Tiểu học A Xan (Tây Giang) được phân bổ 1,6 tỷ đồng; PTDTBT THCS Trần Phú, Tiểu học Arooi (Đông Giang) được phân bổ 1,39 tỷ đồng và PTDTBT tiểu học Zuôih, PTDTBT tiểu học liên xã Đắc Pring - Đắc Pre (Nam Giang) được phân bổ 1,44 tỷ đồng.

Được biết, ngân sách trung ương sẽ dành nguồn vốn đầu tư phát triển hơn 401 tỷ đồng và vốn sự nghiệp 3.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương sẽ dành 1.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 trong cả nước.

TAGS