Đáp án 24 mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021

P.V |

(QNO) - Môn Toán thi tốt nghiệp THPT chiều 7/7 gồm 24 mã đề, thí sinh có thể tham khảo đáp án các mã để dự đoán mức điểm đạt được.

Mã đề 101:

 

Mã đề 102:

 

Mã đề 103:

 

Mã đề 104:

 

Mã đề 105:

 

Mã đề 106:

 

Mã đề 107:

 

Mã đề 108:

 

Mã đề 109:

 

Mã đề 110:

 

Mã đề 111:

 

Mã đề 112:

 

Mã đề 113:

 

Mã đề 114:

 

Mã đề 115:

 

Mã đề 116:

 

Mã đề 117:

 

Mã đề 118:

 

Mã đề 119:

 

Mã đề 120:

 

Mã đề 121:

 

Mã đề 122:

 

Mã đề 123:

 

Mã đề 124: