Đáp án các mã đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT

P.V |

(QNO) - Địa lý là môn thi thứ hai trong bài tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh làm 40 câu trong 50 phút sáng 8/7.