Đáp án các mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT

P.V |

(QNO) - Thí sinh làm 40 câu trắc nghiệm Lịch sử của đề thi tổ hợp Khoa học xã hội trong 50 phút. Dưới đây là đáp án các mã đề để các em tham khảo.