Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường

X.PHÚ |

(QNO) - Chiều nay 22.8, Bộ GD-ĐT và Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường- đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.P
Đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.P

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng con người và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Xây dựng văn hóa học đường thời gian qua được xác định là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của toàn ngành GD-ĐT, các đơn vị, trường học. Ngành GD-ĐT đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lấy giáo dục con người làm trọng tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, xây dựng văn hóa học đường được Đảng và Nhà nước quan tâm và hội nghị lần này là việc làm hết sức ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

“Để đạt được các mục tiêu đề ra, thời gian tới đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, tổ chức đoàn thể và toàn ngành GD-ĐT tập trung tăng cường tuyên truyền, nâng cao giáo dục nhận thức về văn hóa học đường; gắn với đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT” - ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để đẩy mạnh văn hóa học đường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 08 (1.6.2022) về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Trong đó yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; kết hợp dạy chữ, dạy người, giáo dục phát triển toàn diện cả phẩm chất và năng lực; giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.

TAGS