Đề nghị hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự kiến mức kinh phí hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 hơn 3,16 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí UBND tỉnh đã cấp cho ngành giáo dục và nguồn bổ sung năm 2020.

Tại Kỳ họp thứ 17, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: N.Đ
Tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình xem xét, ban hành Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: N.Đ

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học, chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc huy động học sinh ra lớp. Để tạo điều kiện cho học sinh các cấp học vượt khó, yên tâm đến trường học tập, không vì khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà bỏ học giữa chừng; UBND tỉnh đã giao Sở GD-ĐT khẩn trương xây dựng Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tại tờ trình nêu trên, Sở GD-ĐT đề xuất HĐND tỉnh xem xét, thống nhất hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12.2020) của năm học 2020 - 2021 theo mức thu học phí công lập năm học 2020 - 2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đồng thời hỗ trợ phần chênh lệch cho đủ 100% học phí học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12.2020) của năm học 2020 - 2021 theo mức thu học phí công lập năm học 2020 - 2021 đối với trẻ mầm non, học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chính sách giảm học phí (70%) theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015 của Chính phủ.

TAGS