Đến năm 2025 giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 73 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu cụ thể của quy hoạch là đến năm 2025 mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020. Trong đó, giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập; nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%. Hoàn thành sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện.

Đến năm 2030, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020. Trong đó, giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập; nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%.

Và tầm nhìn đến năm 2045, có mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước phát triển, thu nhập cao; chất lượng đào tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực ASEAN. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành nghề đào tạo.

TAGS

Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, tất cả trường cao đẳng, trung cấp số hóa quá trình, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

[Infographic] - Từ 2022 - 2025, Quảng Nam sẽ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24.000 người mỗi năm

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, mỗi năm sẽ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24.000 người.

Quảng Nam phấn đấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24 nghìn người/năm

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Giáo dục nghề nghiệp cần gắn với nhu cầu thị trường lao động

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 14/10, tại Kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), UBND tỉnh đã trình kỳ họp xem xét thông qua Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 5.10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 6510 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.