Gần 4,3 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khó khăn

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Children’s Education Foundation (CEF) tài trợ thực hiện dự án “Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam”.

Mục tiêu dự án giúp đỡ 210 học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn khi các em không có khả năng chi trả các chi phí giáo dục để được đi học. Dự án cũng sẽ hỗ trợ kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống và học tập của các em, mong muốn các em được giúp đỡ có thể hoàn thành chương trình THPT.

Dự án thực hiện tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Đông Giang với tổng vốn gần 4,3 tỷ đồng, thực hiện từ ngày 1.9.2022 đến 31.8.2025.

TAGS

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do Covid-19

Theo TTXVN |

(QNO) - Ngày 11.8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mức hỗ trợ chỉ một lần và cao nhất là 3,7 triệu đồng/người.

Quảng Nam phấn đấu vận động 20 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn, trẻ em miền núi

M.L |

(QNO) - Ngày 4.5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2735 cho hoạt động bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em, đảm bảo trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.