Hỗ trợ 52,7 tỷ đồng phát triển văn hóa đọc cho học sinh phổ thông

MỸ LINH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 21 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của chính sách nhằm xây dựng thói quen, nhu cầu, phát triển kỹ năng và phong trào đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, chú trọng học sinh ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đồng thời cải thiện môi trường đọc, giúp học sinh trở thành người đọc độc lập, tăng vốn hiểu biết, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo; bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam.

Nghị quyết này quy định hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị phòng đọc, sách, tài liệu bổ sung cho các trường phổ thông; mua sắm trang thiết bị, tài liệu số và cải tạo phòng đọc thư viện điện tử cho 2 trường THPT chuyên. Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 52,7 tỷ đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.5.2021.

TAGS