Hội Khuyến học - cựu giáo chức Bắc Trà My tổ chức đại hội lần thứ I

MỸ HẠNH |

(QNO) - Ngày 15.6, Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện Bắc Trà My tổ chức đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Huyện Bắc Trà My hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức thành Hội Khuyến học - cựu giáo chức. Trên cơ sở phát động xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, hàng trăm hộ gia đình cùng các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện học tập cộng đồng. Toàn huyện có 4 trung tâm học tập cộng đồng hoạt động với phương thức “Cần gì học nấy, học ở mọi lúc, mọi nơi”.

Thời gian qua, Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện Bắc Trà My tranh thủ các nguồn huy động để hỗ trợ hàng nghìn suất quà với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Nhiệm kỳ đến, hội đăng ký 100% thôn đạt tiêu chí cộng đồng học tập; 13/13 xã, thị trấn được công nhận đơn vị học tập.

TAGS