Hướng dẫn tuyển sinh ngành giáo dục mầm non

AN BÌNH |

(QNO) - Sở GD-ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non (GDMN) năm 2021.

Theo công văn, các trường THPT sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT để nhập dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng GDMN.

Triển khai quy chế tuyển sinh, các hướng dẫn và thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng GDMN năm 2021 cho hội đồng sư phạm, cha mẹ học sinh và học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021.

Hướng dẫn thí sinh khai “Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng” và “Phiếu điều chỉnh khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành GDMN” đảm bảo chính xác, đầy đủ các minh chứng để hưởng các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Các trường mở phòng máy tính có nối mạng internet và cử cán bộ hướng dẫn để thí sinh sử dụng trong việc thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Đối với các đơn vị đăng ký dự thi được Sở GDĐT quy định thu nhận phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững quy chế thi tốt nghiệpTHPT và quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh khai thông tin đảm bảo chính xác, nhập vào cơ sở dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ: thituyensinh.vn; đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về tuyển sinh.

Sở GD-ĐT bổ sung thêm 10 đơn vị đăng ký dự thi cho 10 trường THPT để thu nhận phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển của thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng GDMN; có bảng mã đơn vị đăng ký dự thi theo phụ lục đính kèm.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng GDMN năm 2021 chỉ được chọn một trong 2 phương thức đăng ký trực tiếp tất cả thông tin trên phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển hoặc đăng ký trực tuyến.

Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển từ ngày 27.4 đến 11.5.2021. Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, chỉ được thực hiện theo phương thức trực tuyến. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 1.9.2021 (tính theo dấu bưu điện).

Đối với các trường THPT có thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, nghiên cứu Công văn 1444 của Bộ GD-ĐT để hướng dẫn thí sinh khai phiếu theo quy định, lập và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

TAGS