Khoảng 4 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 17.9.2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 34/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo đó, mức hỗ trợ bằng 100% mức học phí theo quy định tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND đối với đối tượng trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ phần chênh lệch cho đủ 100% học phí theo mức học phí theo quy định tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND đối với đối tượng trẻ mầm non, học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chính sách miễn giảm học phí (70%) theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ (trừ đối tượng đã được quy định ở trên).

Thời gian hỗ trợ trong 4 tháng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (tháng 9, 10, 11, 12.2020) với kinh phí thực hiện khoảng 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

TAGS