Năm học 2022 – 2023, Quảng Nam tăng 10.536 học sinh các cấp

H.PHÚC |

(QNO) - Đó là con số được nêu ra trong Báo cáo số 321 (ngày 9.8.2022) của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm học 2022 - 2023, số lượng học sinh các cấp học đều tăng. Trong ảnh là học sinh Trường THCS Phan Tây Hồ (Phú Ninh) thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Ảnh: ĐẠO VƯƠNG
Năm học 2022 - 2023, số lượng học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đều tăng. Trong ảnh là học sinh Trường THCS Phan Tây Hồ (Phú Ninh) thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Ảnh: ĐẠO VƯƠNG

Theo đó, năm học 2022 - 2023,  Quảng Nam tăng 10.536 học sinh, tăng 309 lớp ở tất cả cấp học, tương đương tăng 741 biên chế (cấp Mầm non là 390 biên chế, cấp Tiểu học 20 biên chế, cấp Tiểu học và THCS 91 biên chế, cấp THCS là 198 biên chế, cấp THPT 42 biên chế).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ sung và không cắt giảm số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo để đảm bảo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 3.7.2020 của Chính phủ “Có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”.

TAGS