Nhận thức về xây dựng xã hội học tập chuyển biến tích cực

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 18.6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước tổng kết 8 năm thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Đầu cầu Quảng Nam tại hội nghị toàn quốc trực tuyến tổng kết đề án xã hội học tập. Ảnh: X.P
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.P

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương tham dự.

Theo Bộ GD-ĐT, ngày 9.1.2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 89 phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Từ đó đến nay, các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có chuyển biến tích cực. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố vững chắc. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên tiếp tục phát triển nhanh chóng, đẩy mạnh dạy học từ xa, dạy học trực tuyến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.

Việc triển khai các mô hình học tập được thực hiện linh hoạt; số lượng người tham gia các lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng, các lớp phổ cập ngoại ngữ, tin học tăng hằng năm. Việc học tập cho người lớn được chú trọng, trình độ dân trí được nâng lên.

Bộ GD-ĐT đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2030 tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và liên thông, đảm bảo đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục suốt đời.

TAGS