Quảng Nam tiếp tục tiếp nhận đào tạo lưu học sinh Lào

H.TRƯỞNG |

(QNO) - Quảng Nam vừa thống nhất tiếp nhận và cấp 45 suất học bổng cho lưu học sinh 2 tỉnh Sê Kông, Chămpasak (Lào) sang học tiếng Việt năm học 2021 - 2022 (12 tháng), sau đó chuyển sang học chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Quảng Nam đang phối hợp tỉnh Sê Kông và Chămpasak cùng cơ quan ngoại giao 2 nước hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh sang Việt Nam theo quy định để tiến hành bàn giao và tiếp nhận đào tạo lưu học sinh.

Quảng Nam bắt đầu tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành cho lưu học sinh Lào từ năm 2007. Đến nay đã có hàng nghìn lưu học sinh tốt nghiệp về nước, nhiều người đang trở thành cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hiện nay có 235 lưu học sinh Lào theo học tiếng Việt và chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Quảng Nam thực hiện chính sách miễn toàn bộ học phí và ký túc xá cho lưu học sinh Lào diện tự túc về kinh phí sang học tiếng Việt và chuyên ngành.

TAGS