Tam Kỳ: Ký kết phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài

BÍCH LIÊN - QUANG SƠN |

(QNO) - Sáng nay 11.3, Hội Khuyến học Tam Kỳ tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2026.

Các đơn vị tham gi ký kết chụp ảnh lưu niệm.
Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: LIÊN SƠN

Tham gia ký kết chương trình phối hợp có Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phòng Nội vụ, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng GD-ĐT, Phòng Văn hóa - thông tin, Hội LHPN, Ban đại diện Hội Người cao tuổi và Thành đoàn Tam Kỳ.

Các đơn vị sẽ thành lập ban khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học tại cơ quan nhằm động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con em được tham gia học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”, “Thành phố học tập” thông qua các hoạt động, mô hình, phần việc.

TAGS