Tập huấn tài liệu giáo dục di sản trong học đường ở Hội An

QUỐC HẢI |

(QNO) - Ngày 13 và 15.12, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp Phòng GD-ĐT tổ chức tập huấn tài liệu giáo dục di sản trong học đường dùng cho cấp tiểu học, năm học 2021 - 2022.

Hơn 260 cán bộ quản lý và giáo viên Tiểu học tập huấn phương pháp giáo dục di sản.
Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học tham gia tập huấn. Ảnh: QUỐC HẢI

Hơn 260 cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm ở 14 trường tiểu học trên địa bàn được tập huấn về phương pháp giảng dạy bộ tài liệu giáo dục di sản trong học đường ở Hội An; bảo vệ các di tích lịch sử và văn hóa tại Hội An; nội dung bộ tài liệu giáo dục di sản trong học đường ở Hội An dành cho giáo viên và học sinh.

Sau 4 lần tập huấn cho đội ngũ giáo viên, tổ chức cho hơn 3.200 học sinh ở 95 lớp các trường tiểu học tham gia khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu thực tế tại các di tích kiến trúc, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã hoàn thành việc biên soạn, xuất bản bộ tài liệu bằng chữ viết kết hợp với hình ảnh và phim truyền hình để đưa vào giảng dạy.

Mỗi khối lớp được học 2 chủ đề, lớp 1 tìm hiểu chủ đề về Chùa Cầu và đình, lớp 2 về giếng cổ và hội quán, lớp 3 về chùa và múa thiên cẩu, lớp 4 về lăng Ông và nhà thờ tộc, lớp 5 về nhà cổ và làng nghề truyền thống ở Hội An.

Riêng bộ tài liệu phim gồm 11 clip dài 5 - 7 phút/clip, thể hiện tính tương tác cao khi học sinh trực tiếp khám phá, tìm hiểu di sản thông qua các loại hình văn hóa từ vật thể đến phi vật thể...

TAGS