Thành lập hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam

X.NGHĨA |

(QNO) - Ngày 21.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang ban hành quyết định số 271, thành lập hội đồng Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh làm Chủ tịch hội đồng; các Phó Chủ tịch hội đồng gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng và các thành viên liên quan.

Theo đó, Hội đồng Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam làm việc công khai, dân chủ, khách quan; xây dựng đề thi, đáp án, tiêu chí đánh giá, thang điểm chấm thi; câu hỏi chất vấn; tổ chức thi và chấm thi theo quy định; báo cáo kết quả thi tuyển cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến quyết định…

X.NGHĨA