Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 2.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục.

Hội đồng xét tuyển do ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch; ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT làm Phó Chủ tịch; ngoài ra còn có 7 ủy viên.

Hội đồng có nhiệm vụ thành lập các ban giúp việc; kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết quả để xem xét, quyết định công nhận.

Đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển.

* Cùng ngày, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục gồm 5 thành viên. Ban giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 theo đúng quy định tại quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội vụ.

TAGS