Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án Làng Đại học Đà Nẵng

NGUYỄN THANH BÌNH |

(QNO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa đồng ý với kiến nghị của Bộ KH&ĐT về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng (Làng ĐHĐN) tại Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam).

Làng Đại học Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh NTB
Làng ĐHĐN nhìn từ trên cao. Ảnh: N.T.B

Bộ KH&ĐT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát thực trạng, khó khăn, vướng mắc của dự án Làng ĐHĐN. Sau gần 26 năm triển khai (1997 - 2023), Làng ĐHĐN mới có 5 dự án hoàn thành và 1 dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025.

Về công tác quy hoạch, UBND.TP Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ĐHĐN trên địa bàn thành phố; UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ĐHĐN trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) 78,95ha trên diện tích 110ha phía TP.Đà Nẵng. Toàn bộ phần dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện BT-GPMB. Tổng diện tích chưa BT-GPMB của cả dự án 193,9ha.

Theo ĐHĐN, để đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành nhiệm vụ đầu tư, xây dựng Làng ĐHĐN thì tổng nhu cầu vốn cần bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 là 6.164 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn để thực hiện BT-GPMB 4.942 tỷ đồng, nhu cầu vốn xây dựng các hạng mục công trình tại khu quy hoạch 1.222 tỷ đồng. 

Nhu cầu vốn nói trên được đề xuất để thực hiện các dự án khởi công mới chưa thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Do vậy, cần xem xét, ưu tiên cân đối nguồn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện dự án.

Bộ KH&ĐT cho biết, hiện nay công tác BT-GPMB Làng ĐHĐN là khó khăn, vướng mắc lớn nhất, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và tác động tiêu cực đến trật tự, an ninh chính trị, đời sống của nhân dân ở địa bàn trong suốt hơn 25 năm qua.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý với kiến nghị của Bộ KH&ĐT về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, sẽ ban hành nghị quyết của Chính phủ cho phép Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, ĐHĐN được tách vốn đầu theo các hạng mục riêng biệt và thực hiện cho vay lại theo hạng mục độc lập, đảm bảo giá trị cho vay lại bằng 10% vốn vay nước ngoài theo Nghị quyết số 14 ngày 20/2/2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm xây dựng phương án bố trí quỹ đất, thực hiện dự án xây dựng các khu tái định cư; đề xuất nguồn vốn triển khai xây dựng các khu tái định cư và nhu cầu BT-GPMB đối với diện tích quy hoạch ĐHĐN trên địa bàn tỉnh phân kỳ theo từng giai đoạn.

UBND TP.Đà Nẵng chịu trách nhiệm chủ trì lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác BT-GPMB đối với phần diện tích đất thuộc địa bàn thành phố.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam rà soát quy hoạch ĐHĐN để phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo cấp có thẩm quyền. Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GD-ĐT và đề xuất phương án điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm triển khai để bổ sung thực hiện dự án.

Bộ KH&ĐT tổng hợp nhu cầu bổ sung nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, chủ trì tổng hợp, cân đối nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi chủ trương sử dụng nguồn dự phòng được cấp có thẩm quyền thông qua.

TAGS