Tiên Phước có hơn 12 nghìn học sinh tham gia bảo hiểm y tế

N.HƯNG |

(QNO) - Chiều 30/11, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, Tiên Phước có 30 trường học thuộc diện triển khai thu BHYT học sinh, tổng số học sinh tham gia BHYT là 12.014/12.415 em (đạt 96,77%); trong đó, tham gia tại trường 6.218 học sinh, tham gia thuộc nhóm đối tượng khác 5.796 học sinh.

Tổng kinh phí BHYT huyện trích chi cho trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh hơn 500 triệu đồng. Năm 2021, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và điều trị bệnh cho học sinh tại các cơ sở y tế gần 640 triệu đồng với gần 3.000 lượt học sinh khám chữa bệnh; trong 9 tháng đầu năm 2022 có 4.180 học sinh khám chữa bệnh BHYT, tổng số tiền BHYT chi trả gần 1,8 tỷ đồng.

Năm học 2021 - 2022, số học sinh tham gia đóng BHYT tuy có tăng, số trường thu đạt 100% cao hơn so với năm học trước, tuy nhiên vẫn còn 3,23% (401 em) thuộc diện vận động nhưng không tham gia BHYT.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tuyên dương, khen thưởng 2 trường học và 2 cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.

TAGS