Trao 63 suất học bổng Chanchu

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - Ngày 20.4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam phối hợp Hội Khuyến học Thăng Bình tổ chức trao học bổng cho 48 học sinh, sinh viên là con ngư dân bị tử nạn trong cơn bão Chanchu.

ội Khuyến học Quảng Nam trao học bổng cho các em học sinh con ngư dân bị tử nạn trong bão Chanchu năm học 2020-2021.
Trao học bổng cho con em ngư dân. Ảnh: BIÊN THỰC

Trong đó, Thăng Bình 40 suất, Duy Xuyên 6 suất, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn mỗi địa phương 1 suất. Mức học bổng bao gồm: học sinh phổ thông có hoàn cảnh gia đình nghèo, cận nghèo 2 triệu đồng/em; học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn 1,5 triệu đồng/em; bậc trung cấp, cao đẳng, đại học 3 triệu đồng/em.

Tính chung trong đợt này, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam cấp phát học bổng Chanchu cho 63 học sinh, sinh viên với số tiền hơn 123 triệu đồng ở các địa phương Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, Điện Bàn, Núi Thành và TP.Tam Kỳ.

TAGS