Trường Đại học Quảng Nam tổ chức học trực tuyến

T.LỘ |

(QNO) - Thực hiện Công văn 2670 ngày 9.5.2021 của UBND tỉnh về tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Trường Đại học Quảng Nam vừa thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên toàn trường chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Toàn thể sinh viên và học viên học trực tuyến theo thời khóa biểu của nhà trường kể từ ngày 10.5 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch, yêu cầu cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

TAGS