Cơ hội kết nối giao thông vùng tây bắc

BÍCH HẠNH |

Tuyến đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang dài 11km khi hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển liên kết vùng tây bắc.

Đường giao thông từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã A Tiêng, Bha Lêê, A Vương) có tổng diện tích thực hiện dự án hơn 31,7ha, thi công giai đoạn 2018 - 2022. Trong số diện tích trên, đất có rừng hơn 14,6ha, trong đó rừng tự nhiên 4,8ha, rừng trồng 9,8ha (chủ yếu rừng sản xuất); đất trống 17ha. Sở NN&PTNT cho biết, diện tích UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng (nằm trong quy hoạch 3 loại rừng) là 7,1ha, sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng đường giao thông.

Theo UBND tỉnh, dự án nằm trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 83, ngày 7.10.2019. Do tác động đến diện tích rừng tự nhiên, nên phía Quảng Nam đã đề xuất các bộ, ngành Trung ương xem xét, thẩm định thủ tục hồ sơ pháp lý đất đai dự án.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên của dự án đã được Bộ NN&PTNT thống nhất và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng. UBND huyện Tây Giang (chủ đầu tư) đang lập hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Nghị định số 83, ngày 15.7.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156, ngày 16.11.2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, đối với diện tích đất rừng trồng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án, sau khi được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành nông nghiệp đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng.

Theo chủ đầu tư, dự án khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông liên vùng giữa huyện Đông Giang và Tây Giang, hình thành tuyến đường xuyên suốt từ cửa khẩu phụ Tây Giang nối về đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14G tại huyện Đông Giang nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế Việt - Lào, giải quyết nhu cầu bức thiết về giao thông của nhân dân. Đồng thời tuyến đường chiến lược này sẽ thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ, nâng cao giá trị sản xuất của sản phẩm nông - lâm nghiệp nhằm cải thiện đời sống, giảm nghèo cho người dân vùng cao.