Đầu tư 33,4 tỷ đồng thực hiện 4 dự án đầu tư công

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 52 quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Có 4 dự án được đầu tư với tổng kinh phí 33,4 tỷ đồng, triển khai thực hiện từ năm 2021 đến 2023, gồm: dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh (9,8 tỷ đồng); dự án mua sắm hệ thống trang thiết bị, phần mềm nghiệp vụ an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (10 tỷ đồng); dự án nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào (10,6 tỷ đồng); dự án sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam (3 tỷ đồng).

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22.7.2021.

TAGS